NOVOSTI
STRATEŠKI PLAN RAZVOJA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 2021-2025.

Sarajevo, 7.5.2021. godine

 

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) izradio je Strateški plan razvoja s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja za period 2021-2025. godine. Strateški plan sadrži prikaz strateških ciljeva i podciljeva čijom realizacijom Ured želi nastaviti kontinuirano pratiti i unaprjeđivati politike i prakse revizije javnog sektora i zadržati ulogu važnog stuba integriteta u funkcionisanju javnog sektora u BiH.

Glavni strateški ciljevi Ureda u periodu od 2021. do 2025. godine su:

  1. Jačati i očuvati nezavisnost Ureda
  2. Jačati institucionalne, profesionalne i organizacione kapacitete Ureda
  3. Unaprijediti učinak revizije te ojačati utjecaj revizije u društvu

Glavna tri strateška cilja razrađena su u nekoliko strateških podciljeva. Implementacija podciljeva osigurat će se realizacijom niza aktivnosti koje će biti precizirane sveobuhvatnim akcionim planom koji će činiti sastavni dio Strateškog plana razvoja.

 Ured je u proteklom strateškom periodu do 2021. godine ostvario značajne rezultate putem kojih je izrastao u vodeću vrhovnu revizijsku instituciju u regionu. Navedeno je podrazumijevalo naporan rad i predanost osoblja Ureda ostvarenju prethodno zadanih strateških ciljeva.

 Iako suočeni sa višestrukim izazovima savremenog doba, uvjereni smo da ćemo marljivim radom, nadograđujući dosadašnja postignuća i postavljajući ambiciozne ciljeve za budućnost, ispuniti očekivanja građana i nastaviti demonstrirati dodanu vrijednost našeg rada.

 Cjeloviti tekst Strateškog plana razvoja Ureda za period 2021-2025. godine dostupan je ovdje.

Na vrh