NOVOSTI
SEMINAR NA TEMU SUDSKE PRAKSE SA OSVRTOM NA NETRANSPARENTNE POSTUPKE JAVNIH NABAVKI

Sarajevo, 23.9.2021. godine

Predstavnici Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine učestvovali su, 21. i 22.9.2021. godine na seminaru na temu sudske prakse u regiji i EU, sa osvrtom na netransparentne postupke javnih nabavki.

Seminar su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI), kao dio aktivnosti unutar Radne grupe za unapređenje rezultata procesa revizije, a u okviru projekta „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Vlada Švedske.

Tokom seminara, razmatrana su pitanja poput zloupotreba u javnim nabavkama, presuda Evropskog suda pravde iz oblasti principa javnih nabavki, tehničkih specifikacija i određenih vrsta postupaka nabavki, kao i iskustva sa procesuiranjem predmeta iz oblasti javnih nabavki u regiji i u Bosni i Hercegovini.

U proteklom periodu je, u okviru projekta, organizovan niz aktivnosti i sličnih obuka sa ciljem ukazivanja na važnost procesa javne revizije i potrebe ozbiljnijeg pristupa svih aktera u kontroli trošenja javnog novca.

Izvor: CCI

Na vrh