НОВОСТИ
САСТАНАК ПРЕДСЈЕДНИКА МРЕЖЕ ВРХОВНИХ РЕВИЗИОНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ И ЕВРОПСКОГ РЕВИЗОРСКОГ СУДА
 

    Састанак предсједника Мреже врховних ревизионих институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда


   Луксембург, 11.10.2017. године

.

Генерални ревизор Канцеларије за ревизију институција БиХ, Драган Вранкић, присуствовао је састанку предсједника Мреже врховних ревизионих институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда (у даљем тексту: Мрежа) одржаном 11.10.2017. године у просторијама Европског ревизорског суда (ECA) у Луксембургу.

Састанку су присуствовали предсједници и официри за везу Мреже, коју чине ВРИ Турске, Македоније, Црне Горе, Србије, Албаније и Босне и Херцеговине, те Косова – у својству активног посматрача, као и представници Европског ревизорског суда, SIGMA-е (Заједничке иницијативе OECD-а и ЕУ) и Заједничке радне групе за ревизионе активности (JWGAA).

На састанку су предсједници врховних ревизионих институција разговарали о активностима проведеним у складу с плановима рада Мреже у периоду од 2014. до 2017. године. Том су приликом усвојена два важна документа: нови План рада Мреже за период од 2018. године, као и ажурирани Оквир за сарадњу ВРИ чланица Мреже.

 

Одсјек за међународну сарадњу и односе с јавношћу

 

На врх