NOVOSTI
SASTANAK OFICIRA ZA VEZU MREŽE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA ZEMALJA KANDIDATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI I EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

Sarajevo, 24.9.2021. godine

Sastanak oficira za vezu Mreže vrhovnih revizionih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji održan je 23. septembra 2021. godine, u online formatu. Na sastanku je sudjelovao i oficir za vezu Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Na sastanku su, pored oficira za vezu Mreže učestvovali i predstavnici SIGMA-e, Švedskog državnog ureda za reviziju i Zajedničke radne grupe za revizione aktivnosti Kontaktnog odbora vrhovnih revizionih institucija Evropske unije koji pružaju podršku radu Mreže.

Na sastanku su razmotrene aktivnosti Mreže realizovane od zadnjeg sastanka oficira za vezu, te razmotrene opcije za realizaciju preostalih aktivnosti iz Plana rada Mreže za period do 2021. godine.

Dan ranije, također u online formatu, održan je sastanak oficira za vezu Kontaktnog odbora vrhovnih revizionih institucija Evropske unije, na kojem oficiri za vezu Mreže učestvuju kao posmatrači.

Na vrh