РАДНА ГРУПА ЗА РЕВИЗИЈУ УЧИНКА

Радну групу за ревизију учинка чине:

  • руководилац организационе јединице за ревизију учинка у Канцеларији за ревизију институција БиХ,
  • руководилац организационе јединице за ревизију учинка у Уреду за ревизију институција у ФБиХ,
  • руководилац организационе јединице за ревизију учинка у Главној служби за ревизију РС,
  • ревизор за ревизију учинка у Канцеларији за ревизију јавног сектора и институција Брчко дистрикта БиХ.

 

Задаци Радне групе за ревизију учинка су:

  • стварање услова за размјену професионалних искустава у циљу обезбјеђења конзистентног квалитета у ревизији учинка,
  • припрема приједлога за заједничке обуке из области ревизије учинка.
На врх