RADNA GRUPA ZA REVIZIJU UČINKA

Radnu grupu za reviziju učinka čine:

  • rukovodilac organizacione jedinice za reviziju učinka u Uredu za reviziju institucija BiH,
  • rukovodilac organizacione jedinice za reviziju učinka u Uredu za reviziju institucija u FBiH,
  • rukovodilac organizacione jedinice za reviziju učinka u Glavnoj službi za reviziju RS,
  • revizor za reviziju učinka u Uredu za reviziju javnog sektora i institucija Brčko distrikta BiH.

 

Zadaci Radne grupe za reviziju učinka su:

  • stvaranje uslova za razmjenu profesionalnih iskustava u cilju osiguranja konzistentnog kvaliteta u reviziji učinka,
  • priprema prijedloga za zajedničke obuke iz oblasti revizije učinka.
Na vrh