РАДНА ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКУ РЕВИЗИЈУ

Радну групу за финансијску ревизију чине:

  • руководилац организационе јединице за финансијску ревизију у Канцеларији за ревизију институција БиХ,
  • руководилац организационе јединице за финансијску ревизију у Уреду за ревизију институција у ФБиХ,
  • руководилац организационе јединице за финансијску ревизију у Главној служби за ревизију РС,
  • ревизор за финансијску ревизију у Канцеларији за ревизију јавног сектора и институција Брчко дистрикта БиХ.

 

Задаци Радне групе за финансијску ревизију су:

  • стварање услова за размјену професионалних искустава у циљу обезбјеђења конзистентног квалитета у финансијској ревизији,
  • припрема приједлога за заједничке обуке из области финансијске ревизије.
На врх