РАДНА ГРУПА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

Радну групу за контролу квалитета чине:

  • руководилац организационе јединице за контролу квалитета у Канцеларији за ревизију институција БиХ,
  • руководилац организационе јединице за контролу квалитета у Уреду за ревизију институција у ФБиХ,
  • руководилац организационе јединице за контролу квалитета у Главној служби за ревизију РС,
  • ревизор задужен за контролу квалитета у Канцеларији за ревизију јавног сектора и институција Брчко дистрикта БиХ.

 

Задаци Радне групе за контролу квалитета су:

  • стварање услова за размјену професионалних искустава из области контроле квалитета,
  • припрема приједлога за заједничке обуке из области контроле квалитета.
На врх