RADNU GRUPU ZA KONTROLU KVALITETA

Radnu grupu za kontrolu kvaliteta čine:

  • rukovodilac organizacione jedinice za kontrolu kvaliteta u Uredu za reviziju institucija BiH,
  • rukovodilac organizacione jedinice za kontrolu kvaliteta u Uredu za reviziju institucija u FBiH,
  • rukovodilac organizacione jedinice za kontrolu kvaliteta u Glavnoj službi za reviziju RS,
  • revizor zadužen za kontrolu kvaliteta u Uredu za reviziju javnog sektora i institucija Brčko distrikta BiH.

 

Zadaci Radne grupe za kontrolu kvaliteta su:

  • stvaranje uslova za razmjenu profesionalnih iskustava iz oblasti kontrole kvaliteta,
  • priprema prijedloga za zajedničke obuke iz oblasti kontrole kvaliteta.
Na vrh