NOVOSTI
POČEO PROGRAM OBUKE ZA SUDIJE, TUŽIOCE I ISTRAŽIOCE NA NIVOU INSTITUCIJA BIH

Sarajevo, 20.5.2021.

Danas je, u Sarajevu, u organizaciji Centara civilnih inicijativa i Radne grupa za unaprjeđenje procesa revizije, počeo prvi dan dvodnevne obuke za sudije, tužioce i istražioce SIPA-e. Obuku na temu značaja javnih nabavki u procesu javne revizije vode stručni predavači iz Agencije za javne nabavke.

Obuka se održava u okviru aktivnosti Radne grupe za unaprjeđenje procesa revizije formirane u oktobru 2020. godine sa ciljem da se, kroz dijalog predstavnika relevantnih institucija, identifikuje prostor za uspješniju saradnju institucija tokom procesa javne revizije i s ciljem povećanja stepena realizacije preporuka revizije.

Planom aktivnosti Radne grupe predviđeno je sačinjavanje programa obuka iz oblasti javnih nabavki i revizije javnog sektora za sudije, tužioce i istražioce na nivou institucija BiH, a kako bi se stvorile bolje pretpostavke za efikasnije postupanje po nalazima i izvještajima o provedenim revizijama. Programe obuke sačinjavaju Agencija za javne nabavke BiH i Ured za reviziju institucija BiH.

Formiranje Radne grupe aktivnost je koja se provodi u okviru projekta „Efikasnija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ koju CCI implementira uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Ambasade Švedske u BiH.

Na vrh