НОВОСТИ
ОНЛАЈН АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА WЕБ-СТРАНИЦЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Сарајево, 12.12.2022.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија) проводи онлајн анкету чија сврха је испитивање задовољства корисника садржајима презентираним и доступним на wеб-страници Канцеларије.

Активност се проводи у складу са Комуникационом стратегијом Канцеларије, а циљ јој је утврдити приступачност садржаја доступним на wеб-страници, најчитаније садржаје, њихове предности и недостатке, како би се, у складу с потребама и очекивањима корисника, они прилагођавали, допуњавали и унапређивали.

Стога позивамо све кориснике wеб-странице Канцеларије да издвоје неколико минута и својим учешћем у овој краткој анкети допринесу повећању квалитета садржаја које Канцеларија пружа својим корисницима овог канала комуникације.

Анкета је доступна на почетној страници wеб-странице Канцеларије www.revizija.gov.ba  

На врх