НОВОСТИ
ОДРЖАН X КОНГРЕС ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРХОВНИХ РЕВИЗИОНИХ ИНСТИТУЦИЈА
 

Одржан X Конгрес Европске организације врховних ревизионих институција


Истанбул, 26.5.2017.

 

Делегација Канцеларије за ревизију институција, предвођена замјеником генералног ревизора, Јасмином Пилицом, учествовала је на X конгресу Европске организације врховних ревизионих институција одржаном од 22. до 25. маја 2017. у Истанбулу, Турска.

Главна тема X EUROSAI Конгреса, којему је домаћин био Рачунски суд Турске је била је примјена ISSAI стандарда односно изазови и рјешења у циљу даљег унапређења стандарда. Кроз двије пленарне сесије, делегати на Конгресу су разматрали реализацију Стратешког плана EUROSAI-а за период од 2011. до 2017. године, као и извјештаје радних скупина EUROSAI-а.

У оквиру Конгреса, за шефове делегације су организовани семинари на тему начина на који врховне ревизионе институције могу одговорити на савремене проблеме попут cyber сигурности, ревидирања средстава која се додјељују за збрињавање избјеглих и расељених лица, питања везана за хуманитарне проблеме и слично, као и семинар на тему улоге врховних ревизионих институција у обезбјеђивању остварења циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDG).

Представница Канцеларије за ревизију институција БиХ је активно учествовала на радионицама о објављивању налаза ревизије у складу с принципима транспарентности и вриједности и користи ВРИ те изазовима у провођењу ISSAI стандарда.

Делегацију Босне и Херцеговине на конгресу су, поред представника Канцеларије за ревизију институција БиХ, чинили и представници ентитетских канцеларија за ревизију као и Брчко дистрикта БиХ.

Резултати дискусија током пленарних и радних сесија Конгреса обједињени су и усвојени у облику закључака и препорука с X конгреса EUROSAI-а.

 

Oдсјек за међународну сарадњу и односе с јавношћу

На врх