NOVOSTI
ODRŽAN ONLINE TRENING NA TEMU „ULOGA I ZNAČAJ UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE“

Sarajevo, 18.12.2020.

 

Online trening za državne službenike institucija Bosne i Hercegovine pod nazivom „Uloga i značaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine“ održan je 11. decembra 2020. godine.

  

Cilj ovog treninga je jačanje svijesti rukovodećih i ostalih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine o ulozi i značaju Ureda za reviziju institucija u Bosni i Hercegovini kao i o značaju implementacije preporuka koje ova institucija izdaje. Upravo zbog toga su pripremljeni i materijali koji su tokom treninga poslužili kako bi se učesnici upoznali s principima djelovanja i nadležnostima Ureda za reviziju institucija BiH. Nakon treninga, ovi materijali će biti dostupni u obliku brošure za dugoročnu upotrebu svim državnim službenicima i ostalim građanima kojima bude potrebna pomoć u razumijevanju ove institucije.

 Predavač na spomenutom treningu bio je prof. dr. Nino Serdarević, finansijski ekspert ispred kompanije Innova Sarajevo.

 „Moram priznati da sam pozitivno iznenađen odzivom polaznika na ovaj trening. Nastojao sam da na što jednostavniji način predstavim ulogu jedne iznimno važne institucije kao što je to Ured za reviziju, što je bio veliki izazov. Prema zadovoljnim reakcijama koje smo dobili u toku samog treninga, rekao bih da je misija ovog projekta uspješno realizovana. Siguran sam da će i brošure koje smo pripremili također imati veliki značaj u budućem radu državnih službenika.“- rekao je gospodin Serdarević nakon održanog treninga.

 Organizatori treninga bili su Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH i Agencija za državnu službu BiH. Podrška provedbi treninga pružena je u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH kao dio podrške reformi javne uprave u BiH.

 Program jačanja javnih institucija, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), podržava napore vlasti u BiH za uspostavljanje i unapređenje transparentne, odgovorne i građanima orijentisane javne uprave. GIZ i Vlada Velike Britanije kao donator kroz Fond za dobro upravljanje (GGF) su izrazili spremnost da podrže reformske aktivnosti na podizanju svijesti državnih službenika sa posebnim naglaskom na rukovodeće državne službenike o značaju i ulozi nadzornih institucija, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Ureda za reviziju institucija BiH. Cilj ovih aktivnosti je povećanje procenta provedbe preporuka nadzornih institucija kroz podizanje svijesti rukovodećih državnih službenika i drugih službenika na nivou institucija BiH o važnosti i ulozi provedbe preporuka nezavisnih nadzornih institucija i odgovarajućeg zakonodavstva kroz obuke, okrugle stolove i izradu brošure.

 Brošure razvijene u okviru ovog projekta dostupne su ovdje.

Na vrh