NOVOSTI
ODRŽAN 25. UN/INTOSAI SIMPOZIJ

Sarajevo, 1.7.2021.

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Hrvoje Tvrtković i zamjenik generalnog revizora, Jasmin Pilica su, u periodu od 28. do 30.6.2021. godine, učestvovali na 25. UN-INTOSAI simpoziju koji je organizovan u online formatu.

Tema ovogodišnjeg simpozija bila je rad tokom pandemije - razvijanje i korištenje iskustava vrhovnih revizijskih institucija (VRI) u jačanju djelotvornih institucija i postizanju održivih društava. Simpoziju je prisustvovalo skoro 300 učesnika iz vrhovnih revizijskih institucija, Ujedinjenih naroda (UN), prvenstveno Odjela za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih naroda, Svjetske banke i drugih UN-ovih agencija.

Tokom prvog dana simpozija razmatrana su pitanja kao što su uloga VRI u izgradnji povjerenja javnosti u kontekstu odgovora na pandemiju koronavirusa, uticaj pandemije koronavirusa na organizacione kapacitete, metode i radne procese u VRI-ma, unaprjeđenje kapaciteta u okruženju koje su obilježile brze i značajne promjene, te obavljanje revizija u uslovima pandemije.

Drugi i treći dan su bili posvećeni prezentaciji iskustava iz provedenih revizija koje su obrađivale teme odgovora institucija vlasti na pandemiju, poput dodjele poticaja, odgovora na i planova za oporavak od pandemije, unaprjeđenja transparentnosti i odgovornosti u korištenju finansijskih sredstava za ublažavanje posljedica pandemije.

Posebna pažnja posvećena je pitanjima sudjelovanja građana kao mehanizma za jačanje sistema odgovornosti.

Simpozij je okončan preporukama i zaključcima koje potvrđuju značaj djelovanja vrhovnih institucija za reviziju u jačanju odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti javne uprave, što je posebno naglašeno u uslovima pandemije Covid-19. Podvučen je, između ostalog, ključni doprinos koje vrhovne institucije za reviziju mogu pružiti postizanju cilja održivog razvoja 16 (Mir, pravda i snažne institucije) procjenjivanjem efektivnosti i održivosti nacionalnih planova, mjera i odgovora na krizne situacije.

Uredi za reviziju, članice INTOSAI-ja, pozvane su da aktivno razmjenjuju iskustva i najbolje prakse u vezi sa preduzetim interventnim mjerama i uticajem pandemije kako bi se razvila zajednička rješenja i strategije za odgovore na buduće krizne situacije.

Na vrh