NOVOSTI
OBAVJEŠTENJE UREDA ZA REVIZIJU O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Sarajevo, 17.4.2020.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) organizirao je svoj rad kako bi se aktivnosti sukladno Zakonu o reviziji institucija Bosne i Hercegovine nastavile i tijekom trenutne izvanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19. Sukladno mjerama mjerodavnih organa, većina osoblja Ureda radi od kuće koristeći elektronske kanale komunikacije. Na ovaj način se obavljaju i financijske i revizije učinka koje, u ovom trenutku, teku planiranom dinamikom. Putem audio i video komunikacijskih sustava na dnevnoj osnovi organiziraju se sastanci revizorskih timova, Stručnog kolegija Ureda, kao i sastanci sa subjektima revizije.

Financijske revizije su trenutno u fazi tzv. završne revizije. Određeni broj izvješća je u formi nacrta već dostavljen subjektima revizije, sukladno članku 15. Zakona o reviziji, elektronskim putem. Izvješće revizije učinka o praćenju realizacije preporuka biti će objavljeno do konca tekućeg mjeseca. Dodatne četiri revizije učinka realiziraju se sukladno programu rada za 2020. godinu.

U našim naporima da, u ovim izvanrednim okolnostima poslovanja osiguramo izvršenje mandata Ureda sukladno Zakonu, naš prioritet je očuvanje zdravlja osoblja Ureda, zdravlja njihovih obitelji, kao i zdravlja osoblja institucija koje su predmet revizija. Stoga je Ured prilagodio svoje revizijske pristupe izvanrednim okolnostima kako bi subjektima revizije omogućio minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su ključne u rješavanju novonastale krizne situacije. Međutim, profesionalni standardi od revizora zahtijevaju prikupljanje dovoljno odgovarajućih dokaza da se pruži odgovarajuća razina uvjerenja koja će biti temelj za izražavanje mišljenja i zaključaka revizije. Za to je najčešće potreban neposredni uvid u revizijsku dokumentaciju što u trenutnim okolnostima, u svim slučajevima, nije moguće uraditi. Navedeno svakako predstavlja izazov koji ćemo, u narednom razdoblju, u suradnji sa subjektima revizije zajedno pokušati prevladati. Ured će, i pored otežanih okolnosti u kojima posluju institucije BiH, nastojati sva izvješća o revizijama okončati u zakonski previđenim rokovima i dostaviti ih Parlamentarnoj skupštini BiH i ostalim subjektima sukladno Zakonom o reviziji, i informirati javnost o načinu utroška i uporabi javnih resursa u 2019. godini.

Izvanredne okolnosti poslovanja ne izuzimaju odgovornost. Transparentnost i odgovornost su ključne – pogotovo u vrijeme kada se odluke donose u izvanrednim okolnostima i uvjetima hitnosti. Stoga nam je dužnost pozvati sve subjekte javnog sektora da njihove odluke bude utemeljene na načelima odgovornog djelovanja, dobrog financijskog upravljanja i vladavine prava. Ured, u okvirima svojih mjerodavnosti, stoji na raspolaganju i nastavlja pružati potporu svim institucijama BiH u ovim nastojanjima.

Na vrh