НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ИНСТИТУЦИЈА БИХ“

Сарајево, 17.12.2021.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине провела је ревизију учинка „Основне претпоставке за ефикасно управљање таксама и накнадама институција БиХ.“

Ревизија учинка на задату тему резултат је сарадње Канцеларије за ревизију са организацијама цивилног друштва у процесу годишњег планирања ревизије учинка.

Ревизија учинка је проведена са циљем да се утврди да ли су обезбјеђене основне претпоставке за ефикасно управљање таксама и накнадама које наплаћују институције БиХ.

Налази и закључци ревизије указују да нису обезбјеђене основне претпоставке за ефикасно управљање таксама и накнадама које наплаћују институције БиХ. Ове претпоставке подразумијевају рационализацију и оптимизацију система такси и накнада, постојање методологије приликом њиховог одређивања, задовољење принципа транспарентности, боље планирање и ефикасну наплату ове врсте прихода. 

Због неиспуњавања реформског опредјељења од стране Савјета министара БиХ у области парафискалних намета, односно такси и накнада, није извршена оптимизација као један од кључних корака који би водио ка растерећењу привреде. Савјет министара БиХ је пропустио да уради потребну оптимизацију броја и висине такси које се наплаћују. На такав начин није се допринијело унапређењу јавне услуге и оптимизирало финансијско оптерећење грађана и привредних субјеката. Непостојање методологије, транспарентности и непоуздано планирање може угрозити смисао такси и накнада, а недостаци у процесу наплате и контроле наплате такси и накнада могу резултовати и резултују губитком прихода по овој основи. 

Препоруке су упућене Савјету министара БиХ, Министарству финансија и трезора БиХ и институцијама из одабраног узорка ревизије. Реализацијом датих препорука, створит ће се, између осталог, и боље претпоставке за ефикасно управљање овом врстом прихода те оптимизирати оптерећење за грађане и привредне субјекте. 

ИНФОГРАФИКА!

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх