NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „TEMELJNE PRETPOSTAVKE ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE PRISTOJBAMA I NAKNADAMA INSTITUCIJA BIH“

Sarajevo, 17.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka „Temeljne pretpostavke za efikasno upravljanje pristojbama i naknadama institucija BiH.“

Revizija učinka na zadanu temu rezultat je suradnje Ureda za reviziju sa organizacijama civilnog društva u procesu godišnjeg planiranja revizije učinka.

Revizija učinka je provedena sa ciljem da se utvrdi jesu li osigurane temeljne pretpostavke za efikasno upravljanje pristojbama i naknadama koje naplaćuju institucije BiH.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da nisu osigurane temeljne pretpostavke za efikasno upravljanje pristojbama i naknadama koje naplaćuju institucije BiH. Ove pretpostavke podrazumijevaju racionalizaciju i optimizaciju sustava pristojbi i naknada, postojanje metodologije prilikom njihovog određivanja, zadovoljenje načela transparentnosti, bolje planiranje i efikasnu naplatu ove vrste prihoda. 

Zbog neispunjavanja reformskog opredjeljenja od strane Vijeća ministara BiH u oblasti parafiskalnih nameta, odnosno pristojbi i naknada, nije izvršena optimizacija kao jedan od ključnih koraka koji bi vodio ka rasterećenju privrede. Vijeće ministara BiH je propustilo da uradi potrebnu optimizaciju broja i visine pristojbi koje se naplaćuju. Na takav način nije se doprinijelo unapređenju javne usluge i optimiziralo financijsko opterećenje građana i gospodarskih subjekata. Nepostojanje metodologije, transparentnosti i nepouzdano planiranje može ugroziti smisao pristojbi i naknada, a nedostaci u procesu naplate i kontrole naplate pristojbi i naknada mogu rezultirati i rezultiraju gubitkom prihoda po ovoj temelju. 

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu financija i trezora BiH i institucijama iz odabranog uzorka revizije. Realizacijom danih preporuka, stvorit će se, između ostalog, i bolje pretpostavke za efikasno upravljanje ovom vrstom prihoda te optimizirati opterećenje za građane i gospodarske subjekte. 

INFOGRAFIKA!

Na vrh