NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „AKTIVNOSTI INSTITUCIJA BIH NA PRIPREMI I NADZORU IMPLEMENTACIJE PLANOVA INTEGRITETA.“

Sarajevo, 27.12.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta”.

Revizija je provedena s ciljem da se utvrdi jesu li institucije BiH efikasne u pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta kao jednog od preventivnih mehanizama koruptivnog djelovanja.

Planovi integriteta su najobuhvatniji preventivni antikorupcijski dokumenti za smanjenje rizika od korupcije u institucijama BiH. Sadrže procjenu svih rizika za koruptivno djelovanje i adresiraju sve primijenjene mehanizme borbe protiv korupcije.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu bile efikasne u pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta. Razlog za navedeno je izostanak i slabosti smjernica za planiranje, nepravodobno pokretanje i donošenje planova integriteta, izostanak mjerljivih indikatora i neusuglašenost procijenjenih rizika. Zbog izostanka funkcionalnog nadzora, analiza i izvješćivanja o realizaciji planova integriteta kod mjerodavnih institucija i institucija iz uzorka otežano je praćenje uspješnosti implementacije planova integriteta. Utvrđene slabosti u korištenju planova integriteta mogu dovesti do nesigurnosti i daljnjeg derogiranja povjerenja građana, potencijalnih investitora i gospodarskih subjekata u rad institucija BiH.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, mjerodavnim institucijama za praćenje postupaka donošenja i provođenja planova integriteta i institucijama iz odabranog uzorka revizije. Realizacijom danih preporuka unaprijediti će se aktivnosti institucija BiH na osiguranju efikasne pripreme i implementacije planova integriteta u institucijama BiH.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvješća, odnosno cjelokupan tekst izvješća dostupan je na internetskoj stranici Ureda: https://bit.ly/3juSuQi

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh