NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „AKTIVNOSTI INSTITUCIJA BIH NA OSIGURAVANJU RADIJACIJSKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI“

Sarajevo, 30.12.2020

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Aktivnosti institucija bih na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti“.

Revizija je provedena s ciljem da se utvrdi da li su institucije BiH efikasne u provođenju aktivnosti na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti i zaštite u značajnim dijelovima tog sistema koji uključuju: upravljanje radioaktivnim otpadom, aktivnosti institucija oko pitanja potencijalne izgradnje skladišta ili odlagališta radioaktivnog otpada u susjednoj Republici Hrvatskoj u blizini granice sa BiH, aktivnosti koje provodi inspektorat Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost vršeći nadzor nad korisnicima jonizirajućeg zračenja, kao i segment monitoringa radioaktivnosti u okolišu.

Nalazi i zaključci upućuju na to da nadležne institucije nisu na efikasan način provodile aktivnosti na osiguranju radijacijske i nuklearne sigurnosti i zaštite u BiH. To se odnosi na zbrinjavanje radioaktivnog otpada, reagovanje na potencijalnu izgradnju skladišta/odlagališta na Trgovskoj gori, pretpostavki za efikasan inspekcijski nadzor izvora jonizirajućeg zračenja te monitoringa radioaktivnosti u okolišu. Potrebno je preduzeti brojne aktivnosti sa ciljem unapređenja sistema radijacijske i nuklearne sigurnosti i zaštite u ovim značajnim segmentima.

Preporuke iz ove revizije upućene su Vijeću ministara BiH i Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost. Unapređenje sistema radijacijske i nuklearne sigurnosti, kroz implementaciju preporuka, pružit će građanima dodatno osiguranje da njihovi životi i zdravlje nisu ili neće biti ugroženi uslijed neželjenog uticaja jonizirajućeg zračenja koje može ostaviti trajne negativne posljedice po zdravlje ljudi i okoliš.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz ključnih zaključaka iz ove revizije dostupan je ovdje.

Na vrh