НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ НА ОСИГУРАЊУ ОСНОВНИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА САЈБЕР БЕЗБЈЕДНОСТ“

Сарајево, 20.12.2022.

Канцеларија за ревизију институција БиХ (Канцеларија) провела је ревизију учинка „Активности институција БиХ на обезбјеђењу основних претпоставки за сајбер безбједност“.

Ревизија учинка је проведена с циљем да се утврди да ли су институције БиХ ефикасне у предузимању активности с циљем обезбјеђења основних претпоставки за сајбер безбједност.

Налази ревизије указују да институције БиХ нису биле ефикасне у предузимању активности с циљем обезбјеђења основних претпоставки за сајбер безбједност. Недостаје стратешки и законски оквир сајбер безбједности, а није успостављен ни Тим за рачуналне инциденте за институције БиХ. Само 14 од 68 институција БиХ је донијело акте управљања информационом безбједношћу у складу са Политиком управљања информационом безбједношћу. Посљедице недостатка основних претпоставки за сајбер безбједност угрожавају пословање јавне управе и могу довести до отуђења података и финансијских средстава неопходних за функционисање земље и свакодневног живота грађана.

Препоруке су упућене Савјету министара БиХ, Министарству комуникација и транспорта БиХ, Министарству безбједности БиХ и институцијама БиХ. Реализацијом препорука требало би се придонијети обезбјеђењу основних претпоставки за сајбер безбједност и унапрјеђењу сајбер заштите у институцијама БиХ.

Опширније информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама из овог извјештаја, односно цјелокупан текст извјештаја доступан је на wеб-страници Канцеларије: https://bit.ly/3G8nXjO

Инфографички приказ доступан је овдје.

На врх