NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O PROFESIONALNOJ OCJENI RADA VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 31.12.2020.

 

Na zahtjev Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini, izvršena je treća po redu nezavisna profesionalna ocjena rada ureda za reviziju javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Kao i u prethodna dva slučaja, profesionalnu ocjenu rada izvršili su nezavisni stručnjaci za reviziju javnog sektora okupljeni unutar SIGMA-e, zajedničke inicijative Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Ovo je treća profesionalna ocjena rada ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini (BiH) koju SIGMA provodi nakon prethodnih ocjena provedenih 2005. i 2012. godine. Glavni cilj ovih profesionalnih ocjena jeste pružanje podrške uredima za reviziju u njihovom razvoju i nastavku rada ka ispunjavanju međunarodnih standarda i dobre evropske prakse.

Rezultat izvršene ocjene pokazuje da su uredi za reviziju nastavili nadograđivati svoje djelovanje na ishodima prethodno izvršenih pregleda i da su, općenito gledano, relativno zrele institucije i u dobrom položaju da nadograđuju svoja postignuća. Uredi su svoju praksu razvijali u skladu s očekivanjima međunarodnih standarda, pružajući  razumno visok kvalitet revizorskog rada. Preduzete su brojne aktivnosti na razvoju revizijskih praksi, a iz regionalne perspektive, uredi za reviziju u BiH vodeći su u razvoju i provođenju revizija u skladu s međunarodnim standardima.

Ipak, postoji niz područja za daljnji razvoj institucija za reviziju u BiH. Osim jačanja njihove ustavne pozicije, ključni fokus u njihovom kontinuiranom razvoju potrebno je staviti na šire prakse upravljanja, poput strateškog i operativnog planiranja, upravljanja ljudskim resursima i saradnje sa relevantnim akterima.

S obzirom na to da strateški planovi ureda za reviziju u BiH ističu završetkom ove godine, ova profesionalna ocjena rada biti će ključni input za definisanje sljedećih koraka za daljnje strateško planiranje.

Ured za reviziju institucija BiH opredijeljen je da u narednom strateškom periodu uloži maksimalne napore kako bi se preporuke sadržane u izvještaju o profesionalnoj ocjeni rada u što većoj mjeri implementirale, kako one koje se odnose na sam naš Ured, tako i preporuke koje se odnose na funkciju Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u BiH.

Kompletan izvještaj o profesionalnoj ocjeni rada dostupan je ovdje.

Na vrh