НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2021. ГОДИНУ

Сарајево, 5.4.2022.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија) је, на основу Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине, израдила извјештај о својим активностима за протеклу годину.  

Канцеларија је протекле 2021. године започела нови стратешки период документован кроз Стратешки план развоја Канцеларије 2021-2025. 

Прва година новог развојног поглавља окончана је у складу са стратешким опредијељенима и њима повезаним оперативним програмима. Годишњи планови финансијске и ревизије учинка у потпуности су реализовани, заједно са другим активностима значајним за испуњење законске улоге и мандата Канцеларије. 

Ревизијом финансијских извјештаја и усклађености пословања свих институција БиХ за 2020. годину, те ревизијом извјештаја о извршењу буџета институција БиХ за 2020. годину заокружен је још један циклус финансијске ревизије који је резултовао великим бројем значајних ревизионих налаза и препорука. Прошлогодишњим програмом ревизије учинка Канцеларија је настојала допринијети унапређењу области као што су управљање таксама и накнадама у институцијама БиХ, електронско управљање документима, инспекцијски надзор, те систем јавних набавки у институцијама БиХ. Кроз процес праћења реализације препорука ревизије учинка надлежним институцијама и јавности презентоване су активности одговорних институција БиХ на реализацији препорука из области заштите и спашавања у природној или другој несрећи и управљања грантовима. 

Крајем 2021. године објављена је и прва Комуникацијска стратегија за период 2022-2025. као први корак у испуњењу циља 3. дефинисаног Стратешким планом развоја и усмјереног повећању учинака и релевантности рада Канцеларије.  

Протекла је година, у коначници, окончана у складу са зацртаним плановима Канцеларије, иако се рад наставио одвијати у околностима и под ограничењима наметнутих пандемијом коронавируса. Поред тога, и изван контроле Канцеларије, политичке околности током 2021. године неповољно су се одразиле на резултате рада Канцеларије јер је увелике изостао парламентарни надзор над радом институција БиХ кроз разматрања извјештаја о проведеним ревизијама, услијед чега су изостали и релевантни парламентарни закључци. 

Извјештај о активностима Канцеларије за 2021. годину доступан је овдје.

 

На врх