NOVOSTI
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH ZA 2021. GODINU

Sarajevo, 5.4.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je, na temelju Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, izradio izvješće o svojim aktivnostima za proteklu godinu.  

Ured je protekle 2021. godine započeo novo strateško razdoblje dokumentirano kroz Strateški plan razvoja Ureda 2021.-2025. 

Prva godina novog razvojnog poglavlja okončana je u skladu sa strateškim opredijeljenima i njima povezanim operativnim programima. Godišnji planovi financijske i revizije učinka u cijelosti su realizirani, zajedno sa drugim aktivnostima značajnim za ispunjenje zakonske uloge i mandata Ureda. 

Revizijom financijskih izvješća i usklađenosti poslovanja svih institucija BiH za 2020. godinu, te revizijom izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH za 2020. godinu zaokružen je još jedan ciklus financijske revizije koji je rezultirao velikim brojem značajnih revizijskih nalaza i preporuka. Prošlogodišnjim programom revizije učinka Ured je nastojao doprinijeti unapređenju oblasti kao što su upravljanje pristojbama i naknadama u institucijama BiH, elektroničko upravljanje dokumentima, inspekcijski nadzor, te sustav javnih nabava u institucijama BiH. Kroz proces praćenja realizacije preporuka revizije učinka mjerodavnim institucijama i javnosti prezentirane su aktivnosti odgovornih institucija BiH na realizaciji preporuka iz oblasti zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nezgodi i upravljanja grantovima. 

Krajem 2021. godine objavljena je i prva Komunikacijska strategija za razdoblje 2022.-2025. kao prvi korak u ispunjenju cilja 3. definiranog Strateškim planom razvoja i usmjerenog povećanju učinaka i relevantnosti rada Ureda.  

Protekla je godina, u konačnici, okončana u skladu sa zacrtanim planovima Ureda, premda se rad nastavio odvijati u okolnostima i pod ograničenjima nametnutih pandemijom koronavirusa. Pored toga, i izvan kontrole Ureda, političke okolnosti tijekom 2021. godine nepovoljno su se odrazile na rezultate rada ureda jer je uvelike izostao parlamentarni nadzor nad radom institucija BiH kroz razmatranja izvješća o provedenim revizijama, uslijed čega su izostali i relevantni parlamentarni zaključci. 

Izvješće o aktivnostima Ureda za 2021. godinu dostupno je ovdje.

Na vrh