NOVOSTI
DVADESET GODINA RADA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 30.12.2020.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ove godine bilježi 20. godišnjicu svoga rada.

Donošenjem Zakona o reviziji finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine 1999. godine uspostavljen je Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine, kao nezavisna institucija zadužena za eksternu reviziju poslovanja institucija BiH. Svoj rad Ured je započeo 2000. godine obavljanjem prvih finansijskih revizija devet institucija, a već 2003. godine izvršena je revizija svih dotadašnjih budžetskih korisnika, odnosno izvršene su ukupno 33 revizije.

Na početku rada, finansijska revizija se, zbog još uvijek neuređenog sistema javne uprave, susretala sa nizom problema u svom radu tako da se za pojedine institucije čak nije moglo izraziti mišljenje revizora. Rezultat navedenog neuređenog sistema bio je nizak stepen kontrole nad poslovanjem budžetskih korisnika i utroškom javnih resursa.

Nakon 20 godina rada, Ured ima 25 finansijskih revizora koji obavljaju finansijske revizije 74 budžetska korisnika – institucija BiH. Tokom proteklih 20 godina rada u domeni finansijske revizije, Ured je dao značajan doprinos unaprjeđenju poslovanja i finansijske discipline budžetskih korisnika, povećanju transparentnosti finansijskih informacija i poslovanja institucija BiH, te uspostavljanju institucionalnog okvira za prevenciju i borbu protiv korupcije. 

Pored finansijske revizije, 2005. godine preduzimaju se prvi koraci ka uspostavljanju funkcije revizije učinka u BiH. Prvi izvještaj revizije učinka Ured je objavio 2009. godine kada je javnost izvijestio o procesu zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH. Studija je izazvala je veliku pažnju javnosti, Parlamentarne skupštine BiH i drugih zainteresovanih strana jer je predstavljala novost u sagledavanju problema funkcionisanja javne uprave.

Danas, Ured zapošljava 13 revizora učinka. Ured je do kraja 2020. godine objavio 50 revizija učinka koje obrađuju probleme iz različitih područja javne uprave na nivou institucija BiH. Ukupno je dato preko 360 preporuka. Javnost smo upoznali s problemima u funkcionisanju institucija BiH s aspekta ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Napredak u transparentnosti institucija BiH, korištenje nalaza revizije učinka za izradu novog Zakona o javnim nabavkama, značajni iskoraci institucija BiH u efikasnijem korištenju kapaciteta za prijenos podataka, unaprjeđenje upravljanja carinskim terminalima, su samo neki od konkretnih efekata našeg rada u domeni revizije učinka.

Iako je Ured prilično mlada institucija, uvjereni smo da su iza nas značajna profesionalna ostvarenja. Naš uspjeh mjerimo nivoom realizovanih preporuka i ostvarenih poboljšanja u radu institucija BiH, ali i percepcijom društva o našoj profesionalnosti i nezavisnosti. Smatramo da smo kroz 20 godina, u specifičnim okolnostima, uspjeli održati visok nivo povjerenja u naš rad, našu nezavisnost i profesionalnost.

Veliko nam je zadovoljstvo ovom prilikom predstaviti vam brošuru u povodu obilježavanja 20. godišnjice osnivanja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine koja daje kratak pregled rezultata i ključnih tačaka razvoja Ureda, kao i podršku koju su Uredu pružili njegovi razvojni partneri.

Na vrh