O UREDU

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH

je vanjski, neovisni revizor koji revidira poslovanje institucija Bosne i Hercegovine. Kao neovisna institucija Bosne i Hercegovine utemeljen je 2000. godine.  Sjedište Ureda je u Sarajevu. 

Ured, kroz provedbu revizija, osigurava neovisna mišljenja o izvršenju proračuna i financijskim izvješćima, korištenju resursa i upravljanju državnom svojinom unutar vlade i javnih institucija u BiH. Time Ured za reviziju doprinosi pouzdanom izvješćivanju o izvršenju odgovarajućih proračuna i transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima, troškovima i vlasništvom u BiH. 

Ured za reviziju o svojim nalazima i preporukama informira odgovorne institucije i javnost kroz pravodobno i javno objavljivanje izvješća o reviziji. 

Ured za reviziju je nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u vezi sa bilo kojom političkom strankom. 

MJERODAVNOST UREDA ZA REVIZIJU

 

obuhvaća, sukladno odredbama Zakona o reviziji, sve javne institucije BiH, uključujući: 

 • Parlament; 
 • Predsjedništvo; 
 • Vijeće ministara i proračunske institucije; 
 • vanproračunska sredstva koja mogu biti predviđena Zakonom; 
 • sredstva koja su kao zajam ili grant za BiH međunarodna tijela i organizacije osigurali nekoj instituciji ili projektu u BiH; 
 • sredstva osigurana iz Proračuna bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu; 
 • kompanije u kojoj država ima vlasnički udio od 50% plus jednu dionicu ili više; 
 • sve financijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više institucija i tijela BiH, uključujući procesuiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacija i koncesija. 

 

URED ZA REVIZIJU

 

 • vrši financijske revizije provjeravajući pri tome financijska izvješća i pripadajuće račune institucija BiH, s ciljem procjene jesu li financijska izvješća pouzdana i odražavaju li bilance u cijelosti rezultate izvršenja proračuna; 
 • procjenjuje i slijedi li rukovodstvo institucije sve važeće propise, da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i ocjenjuje financijsko upravljanje, funkcije unutarnje revizije i sustave unutarnje kontrole; 
 • svake godine vrši reviziju i daje mišljenje o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna institucija Bosne i Hercegovine;
 • obavlja revizije učinka, odnosno provjerava ekonomičnost, efikasnost i efektivnost kojim određena institucija koristi svoje resurse za ispunjenje svojih zadataka.
Logo Ured za reviziju institucija BiH

SJEDIŠTE
Hamdije Čemerlića 2/XIII,
71 000 Sarajevo
KONTAKT
tel/fax
033 70 35 73
033 70 35 65
saibih@revizija.gov.ba
saibih@bih.net.ba

Email adresar osoblja

Na vrh