МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине од самог оснивања реализује међународну сарадњу са врховним ревизионим институцијама других земаља те регионалним и међународним удружењима институција за ревизију јавног сектора и другим релевантним институцијама. Циљ ове међународне сарадње је размјена искустава, знања и информација, информисање међународних јавности о резултатима и активностима Канцеларије те развијање одговарајуће слике Канцеларије као професионалне и стручне ревизионе институције, као и праћење трендова развоја и допринос развоју ревизионе струке.

Међународна сарадња Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине одвија се кроз:

  1. Чланство у међународним професионалним удружењима и активностима у оквиру тих удружења. Уред за ревизију је члан INTOSAI-а (Међународне организације врховних ревизионих институција)од 2001. године и EUROSAI-а (Европске организације врховних ревизионих институција) од 2002. године. Канцеларија активно учествује у раду ових организација и активностима у њиховој организацији (конгресима, програмима обуке, семинарима, конференцијама, радним групама) које за циљ имају унапређење ревизије јавног сектора и јачање сарадње између државних ревизија;
  2. Сарадња између врховних институција за ревизију земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европску унију и Европског ревизорског суда (ECA) одвија се у оквирима Мреже врховних институција за ревизију земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европску унију и ECA-е у којој Канцеларија има својство активног члана. Значајну подршку активностима Мреже пружа SIGMA, заједничка иницијатива Европске уније и Организације за економску сарадњу и развој (OECD). Канцеларија је активни посматрач унутар Контактног комитета врховних институција за ревизију земаља Европске уније.
  3. Канцеларија успјешно остварује и билатералну сарадњус другим државним канцеларијама за ревизију кроз заједничке семинаре, студијске посјете, размјену искустава, знања и информација.
  4. Поред сарадње с другим државним ревизијама и професионалним удружењима, Канцеларија за ревизију у континуитету успоставља и одржава контакте и с другим међународним институцијама/организацијама, попут Свјетске банке, USAID-а, SIGMA, GRECO, итд.
NEWSLETTER

Желите примати обавијести из Канцеларије за ревизију на е-маил? Претплатите се на Newsletter.

На врх