MEĐUNARODNA SURADNJA

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine od samog osnivanja realizira međunarodnu suradnju sa vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja te regionalnim i međunarodnim udruženjima institucija za reviziju javnog sektora i drugim relevantnim institucijama. Cilj ove međunarodne suradnje je razmjena iskustava, znanja i informacija, informiranje međunarodnih javnosti o rezultatima i aktivnostima Ureda te razvijanje odgovarajuće slike Ureda kao profesionalne i stručne revizijske institucije, kao i praćenje trendova razvoja i doprinos razvoju revizijske struke.

Međunarodna suradnja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine odvija se kroz:

  1. Članstvo u međunarodnim profesionalnim udruženjima i aktivnostima u okviru tih udruženja. Ured za reviziju je član INTOSAI-a (Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija)od 2001. godine i EUROSAI-a (Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija)od 2002. godine. Ured aktivno sudjeluje u radu ovih organizacija i aktivnostima u njihovoj organizaciji (kongresima, programima obuke, seminarima, konferencijama, radnim skupinama) koje za cilj imaju unaprjeđenje revizije javnog sektora i jačanje suradnje između državnih revizija;
  2. Suradnja između vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Europsku uniju iEuropskog revizorskog suda (ECA) odvija se u okvirima Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Europsku uniju i ECA-e u kojoj Ured ima svojstvo aktivnog člana. Značajnu podršku aktivnostima Mreže pruža SIGMA, zajednička inicijativa Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Ured je aktivni promatrač unutar Kontaktnog komiteta vrhovnih institucija za reviziju zemalja Europske unije.
  3. Ured uspješno ostvaruje i bilateralnu suradnjus drugim državnim uredima za reviziju kroz zajedničke seminare, studijske posjete, razmjenu iskustava, znanja i informacija.
  4. Pored suradnje s drugim državnim revizijama i profesionalnim udruženjima, Ured za reviziju u kontinuitetu uspostavlja i održava kontakte i s drugim međunarodnim institucijama/ organizacijama, poput Svjetske banke, USAID-a, SIGMA, GRECO, itd.
NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh