КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР

Координациони одбор институција за ревизију основан је у складу са Законом о ревизији институција БиХ, Законом о ревизији институција у Федерацији БиХ и Законом о ревизији јавног сектора РС.

Координациони одбор врховних институција за ревизију (у даљњем тексту: Координациони одбор) чине генерални ревизори и замјеници генералних ревизора канцеларија за ревизију институција БиХ, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

Координационим одбором предсједава генерални ревизор Канцеларије за ревизију, а у одсуству, његов овлаштени представник.

Надлежности Координационог одбора су:

а) успостава конзистентних водича и напутака заснованих на ИНТОСАИ ревизијским стандардима;

б) размјена професионалних искустава и тежња к осигурању конзистентне квалитете у ревизији;

ц) организација и координација развојних активности све три кнцеларије за ревизију;

д) додјела ревизорске одговорности за заједничке активности;

е) одређивање представника у међународним тијелима.;

Координациони одбор доноси одлуке консензусом. Свака канцеларија за ревизију има по један глас.

NEWSLETTER

Желите примати обавијести из Канцеларије за ревизију на е-маил? Претплатите се на Newsletter.

На врх