INFOGRAFIKE

Finansijska revizija institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka (Nije prevedeno/Not translated)

Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki (Nije prevedeno/Not translated)

Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2020.godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Finansijska revizija institucija BiH za 2020. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka (Nije prevedeno/Not translated)

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora (Nije prevedeno/Not translated)

Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti (Nije prevedeno/Not translated)

Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Digitalizacija TV signala u BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Finansijska revizija izvršenja budžeta institucija BiH 2019 (Nije prevedeno/Not translated)

Finansijska revizija institucija BiH 2019 (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka 2020 (Nije prevedeno/Not translated)

2019 U BROJKAMA (Nije prevedeno/Not translated)

Sistem sigurnosti proizvoda i integracije u tržište EU (Nije prevedeno/Not translated)

NEWSLETTER

Would you like to receive notifications from Audit Office in your e-mail inbox? Subscribe to the newsletter.

To top