ИНФОГРАФИКЕ

Преглед реализације препорука ревизије учинка „Планирање буџетских расхода у институцијама БиХ“

Управљање трошковима фиксне и мобилне телефоније у институцијама БиХ

Активности институција БиХ на припреми и надзору имплементације планова интегритета

Активности институција БиХ на обезбјеђењу основних претпоставки за сајбер безбједност

Извјештај о обављеној финансијској ревизији о извршењу буџета институција БиХ за 2021. годину

Финансијска ревизија институција Босне и Херцеговине за 2021. годину

Набавка и функционалност личних докумената

Праћење реализације препорука ревизије учинка

Проблеми и недостаци институција БиХ у систему јавних набавки

Основне претпоставке за инспекцијски надзор у институцијама БиХ

Електронско управљање документима у институцијама БиХ

Основне претпоставке за ефикасно управљање таксама и накнадама институција БиХ

Извјештај о обављеној финансијској ревизији извршења буџета институција БиХ за 2020.годину

Финансијска ревизија институција БиХ за 2020. годину

Праћење реализације препорука ревизије учинка

Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција БиХ за 2020. годину

Претпоставке за ефикасно управљање интервенцијама у случају инцидентних загађења мора

Активности институција БиХ на обезбјеђивању радијационе и нуклеарне безбједности

Планирање и провођење обука запослених у институцијама БиХ

Дигитализација ТВ сигнала у БиХ

NEWSLETTER

Желите примати обавијести из Канцеларије за ревизију на е-маил? Претплатите се на Newsletter.

На врх