ZAMJENIK GLAVNOG REVIZORA
JASMIN PILICA
zamjenik glavnog revizora

Rođen 16.6.1980. godine u Sarajevu. U Sarajevu završio I. gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij iz oblasti Europskog javnog prava (LLM) završio u Bristolu, Velika Britanija. Položio ispit općeg znanja za državne službenike u Federaciji BiH, pravosudni ispit, te pohađao brojne stručne edukacije iz oblasti prava i javne uprave.

Radio je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine od studenog 2004. godine do travnja 2011. godine, na poslovima stručnog suradnika u Uredu tajnika Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, stručnog savjetnika u Zakonodavno-pravnom povjerenstvu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, tajnika Zakonodavno-pravnog povjerenstva Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Obavljao je i ostale poslove potpore radnim tijelima u Parlamentu Federacije BiH.

Od travnja 2011. godine obnašao je dužnost šefa Odsjeka za normativno-pravne poslove u Agenciji za policijsku potporu, a od prosinca 2012. dužnost šefa Ureda ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

U srpnju 2013. godine imenovan je na dužnost ravnatelja Agencije za policijsku potporu, koju je obavljao do imenovanja na dužnost zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ga je na ovu dužnost imenovao na 26. sjednici, održanoj 17.3.2016., a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 16. sjednici, održanoj 22.3.2016. godine. Na dužnost je stupio 1.4.2016., danom objavljivanja Odluke o imenovanju u „Službenom glasniku BiH“.
Oženjen, otac dvoje djece.

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh