ZAMJENIK GENERALNOG REVIZORA
JASMIN PILICA
zamjenik generalnog revizora

Rođen 16.6.1980. godine u Sarajevu. U Sarajevu završio I gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij iz oblasti Evropskog javnog prava (LLM) završio u Bristolu, Velika Britanija. Položio ispit općeg znanja za državne službenike u Federaciji BiH, pravosudni ispit, certificirani je ovlašteni interni revizor, a pohađao je i brojne stručne edukacije iz oblasti prava, javne uprave, revizije i javnih finansija.

Radio je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine od novembra 2004. godine do aprila 2011. godine, na poslovima stručnog saradnika u Uredu sekretara Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, stručnog savjetnika u Zakonodavno-pravnoj komisiji Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, sekretara Zakonodavno-pravne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Obavljao je i ostale poslove podrške radnim tijelima u Parlamentu Federacije BiH.

Od aprila 2011. godine obavljao je dužnost šefa Odsjeka za normativno-pravne poslove u Agenciji za policijsku podršku, a od decembra 2012. dužnost šefa Kabineta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

U julu 2013. godine imenovan je na dužnost direktora Agencije za policijsku podršku, koju je obavljao do imenovanja na dužnost zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Oženjen, otac dvoje djece.

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh